informacje o kursie
Kurs specjalistyczny Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentami z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego przeznaczony jest dla pielęgniarek / pielęgniarzy.

Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki/pielęgniarza do sprawowania kompleksowej opieki nad osobą starszą z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego oraz wspierania i edukowania jej rodziny/opiekunów.

Program kursu specjalistycznego obejmuje 200 godzin dydaktycznych. Udział w kursie specjalistycznym jest BEZPŁATNY.

UCZESTNIK otrzymuje dodatkowe wsparcie w postaci:
  • publikacji książkowej
  • materiałów dydaktycznych
  • wyżywienia w trakcie zajęć teoretycznych
  • zwrotu wydatków na dojazd
Aktualności:
Kursy:
07/05/2015
Serdecznie zapraszamy na BEZPŁATNĄ KONFERENCJĘ, organizowaną w dniu 10 czerwca 2015 r. w Warszawie, w Hotelu MERCURE, ul. Złota 48/54, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Brak miejsc
28/04/2015
Informujemy, że opublikowane zostały ogłoszenia na ostatnią edycję postępowania przetargowego na wybór organizatorów kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego, prowadzonego w roku 2015, na obszarze działania 39 okręgowych izb pielęgniarek i położnych.

Zapraszamy do składania ofert. Termin upływa w dniu 07 maja 2015r. o godzinie 9.30.

OGŁOSZENIA

Serdecznie zapraszamy na BEZPŁATNĄ KONFERENCJĘ, organizowaną w dniu 10 czerwca 2015 r. w Warszawie, w Hotelu MERCURE, ul. Złota 48/54, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji:
Brak miejsc

OGŁOSZENIA

Informujemy, że trwają nabory na kurs specjalistyczny Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego. Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy kształcenia. Jednocześnie nadmieniamy, że na obszarze Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych: w Opolu, Częstochowie, Kaliszu, Lesznie, Sieradzu i Białej Podlaskiej są to ostatnie edycje kursu realizowanego w ramach Projektu.

Aby wybrać organizatora kursu należy kliknąć na odpowiednie województwo na mapce. Zapraszamy do udziału.

OGŁOSZENIA

Informujemy, że opublikowane zostały ogłoszenia na ostatnią edycję postępowania przetargowego na wybór organizatorów kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego, prowadzonego w roku 2015, na obszarze działania 39 okręgowych izb pielęgniarek i położnych.

Zapraszamy do składania ofert. Termin upływa w dniu 07 maja 2015r. o godzinie 9.30.

Kliknij tutaj aby otworzyć stronę Zakładu Zamówień Publicznych