informacje o kursie
Kurs specjalistyczny Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentami z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego przeznaczony jest dla pielęgniarek / pielęgniarzy.

Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki/pielęgniarza do sprawowania kompleksowej opieki nad osobą starszą z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego oraz wspierania i edukowania jej rodziny/opiekunów.

Program kursu specjalistycznego obejmuje 200 godzin dydaktycznych. Udział w kursie specjalistycznym jest BEZPŁATNY.

UCZESTNIK otrzymuje dodatkowe wsparcie w postaci:
  • publikacji książkowej
  • materiałów dydaktycznych
  • wyżywienia w trakcie zajęć teoretycznych
  • zwrotu wydatków na dojazd
Aktualności:
Kursy:
23/01/2015
Informujemy, że obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wybór organizatorów, kolejnych edycji kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego, prowadzonego w roku 2015, na obszarze działania poszczególnych okręgowych izb pielęgniarek i położnych.

Wykaz organizatorów zostanie opublikowany po rozstrzygnięciu procedury. Zapraszamy do odwiedzania strony projektu.
23/01/2015
Informujemy, że w drugiej połowie lutego br. zaplanowana jest kolejna edycja BEZPŁATNYCH WARSZTATÓW dla organizatorów kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego, w ramach projektu systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OGŁOSZENIA

Informujemy, że obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wybór organizatorów, kolejnych edycji kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego, prowadzonego w roku 2015, na obszarze działania poszczególnych okręgowych izb pielęgniarek i położnych.

Wykaz organizatorów zostanie opublikowany po rozstrzygnięciu procedury. Zapraszamy do odwiedzania strony projektu.

WARSZTATY

Informujemy, że w drugiej połowie lutego br. zaplanowana jest kolejna edycja BEZPŁATNYCH WARSZTATÓW dla organizatorów kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego, w ramach projektu systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data i miejsce warsztatów zostanie opublikowane po rozstrzygnięciu procedury o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i obsługę warsztatów.

Zapraszamy do odwiedzania strony projektu.

OGŁOSZENIA