informacje o kursie
Kurs specjalistyczny Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentami z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego przeznaczony jest dla pielęgniarek / pielęgniarzy.

Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki/pielęgniarza do sprawowania kompleksowej opieki nad osobą starszą z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego oraz wspierania i edukowania jej rodziny/opiekunów.

Program kursu specjalistycznego obejmuje 200 godzin dydaktycznych. Udział w kursie specjalistycznym jest BEZPŁATNY.

UCZESTNIK otrzymuje dodatkowe wsparcie w postaci:
  • publikacji książkowej
  • materiałów dydaktycznych
  • wyżywienia w trakcie zajęć teoretycznych
  • zwrotu wydatków na dojazd
Aktualności:
Kursy:
12/06/2015
Informujemy, że trwają nabory na kurs specjalistyczny Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego. Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy kształcenia. Aby wybrać organizatora należy kliknąć wybrane województwo na mapce. Jednocześnie nadmieniamy, że są to ostatnie edycje kursu realizowanego w ramach Projektu. Zapraszamy do udziału.
07/05/2015
Serdecznie zapraszamy na BEZPŁATNĄ KONFERENCJĘ, organizowaną w dniu 10 czerwca 2015 r. w Warszawie, w Hotelu MERCURE, ul. Złota 48/54, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Brak miejsc

OGŁOSZENIA

Informujemy, że trwają nabory na kurs specjalistyczny Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego. Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy kształcenia. Aby wybrać organizatora należy kliknąć wybrane województwo na mapce. Jednocześnie nadmieniamy, że są to ostatnie edycje kursu realizowanego w ramach Projektu. Zapraszamy do udziału.

OGŁOSZENIA

Informujemy, że opublikowane zostały ogłoszenia na ostatnią edycję postępowania przetargowego na wybór organizatorów kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego, prowadzonego w roku 2015, na obszarze działania 39 okręgowych izb pielęgniarek i położnych.

Zapraszamy do składania ofert. Termin upływa w dniu 07 maja 2015r. o godzinie 9.30.

Kliknij tutaj aby otworzyć stronę Zakładu Zamówień Publicznych

OGŁOSZENIA