informacje o kursie
Kurs specjalistyczny Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentami z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego przeznaczony jest dla pielęgniarek / pielęgniarzy.

Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki/pielęgniarza do sprawowania kompleksowej opieki nad osobą starszą z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego oraz wspierania i edukowania jej rodziny/opiekunów.

Program kursu specjalistycznego obejmuje 200 godzin dydaktycznych. Udział w kursie specjalistycznym jest BEZPŁATNY.

UCZESTNIK otrzymuje dodatkowe wsparcie w postaci:
  • publikacji książkowej
  • materiałów dydaktycznych
  • wyżywienia w trakcie zajęć teoretycznych
  • zwrotu wydatków na dojazd
Aktualności:
Kursy:
18/02/2015
Informujemy, że trwają nabory na kurs specjalistyczny Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.
Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy kształcenia. Aby wybrać organizatora kursu należy kliknąć na odpowiednie województwo na mapce. Zapraszamy do udziału.
06/02/2015
Informujemy, że dnia 24 lutego 2015 r. w Warszawie, w Hotelu MERCURE, ul. Złota 48/54 odbędą się BEZPŁATNE WARSZTATY „Kształcenie a jakość” w ramach projektu systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Brak miejsc

WARSZTATY

Informujemy, że dnia 24 lutego 2015 r. w Warszawie, w Hotelu MERCURE, ul. Złota 48/54 odbędą się BEZPŁATNE WARSZTATY „Kształcenie a jakość” w ramach projektu systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji:
Brak miejsc

OGŁOSZENIA

Informujemy, że trwają nabory na kurs specjalistyczny Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.
Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy kształcenia. Aby wybrać organizatora kursu należy kliknąć na odpowiednie województwo na mapce. Zapraszamy do udziału.

OGŁOSZENIA