informacje o kursie
Kurs specjalistyczny Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentami z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego przeznaczony jest dla pielęgniarek / pielęgniarzy.

Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki/pielęgniarza do sprawowania kompleksowej opieki nad osobą starszą z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego oraz wspierania i edukowania jej rodziny/opiekunów.

Program kursu specjalistycznego obejmuje 200 godzin dydaktycznych. Udział w kursie specjalistycznym jest BEZPŁATNY.

UCZESTNIK otrzymuje dodatkowe wsparcie w postaci:
  • publikacji książkowej
  • materiałów dydaktycznych
  • wyżywienia w trakcie zajęć teoretycznych
  • zwrotu wydatków na dojazd
Aktualności:
Kursy:
23/04/2015
Informujemy, że trwają nabory na kurs specjalistyczny Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego. Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy kształcenia. Jednocześnie nadmieniamy, że na obszarze Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych: w Opolu, Częstochowie, Kaliszu, Lesznie, Sieradzu i Białej Podlaskiej są to ostatnie edycje kursu realizowanego w ramach Projektu.

Aby wybrać organizatora kursu należy kliknąć na odpowiednie województwo na mapce. Zapraszamy do udziału.
20/03/2015
Informujemy, że obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wybór organizatorów, kolejnych edycji kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego, prowadzonego w roku 2015, na obszarze działania poszczególnych okręgowych izb pielęgniarek i położnych.
Wykaz organizatorów zostanie opublikowany po rozstrzygnięciu procedury.
Zapraszamy do odwiedzania strony projektu.

OGŁOSZENIA

Informujemy, że trwają nabory na kurs specjalistyczny Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego. Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy kształcenia. Jednocześnie nadmieniamy, że na obszarze Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych: w Opolu, Częstochowie, Kaliszu, Lesznie, Sieradzu i Białej Podlaskiej są to ostatnie edycje kursu realizowanego w ramach Projektu.

Aby wybrać organizatora kursu należy kliknąć na odpowiednie województwo na mapce. Zapraszamy do udziału.

OGŁOSZENIA

Informujemy, że trwają nabory na kurs specjalistyczny Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.
Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy kształcenia. Aby wybrać organizatora kursu należy kliknąć na odpowiednie województwo na mapce. Zapraszamy do udziału.

WARSZTATY

W dniu 24 lutego 2015 r. w Warszawie, w Hotelu MERCURE, ul. Złota 48/54 odbyła się już piąta edycja bezpłatnych warsztatów „Kształcenie a jakość” w ramach projektu systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji